අම්මාවරුනේ – මැයි 2022

  295 views

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ දික්ඔය සෞඛ්‍ය බල ප්‍රදේශයේ දරු ප්‍රසූතිය සඳහා සූදානම් වන දිළිඳු අම්මාවරුන් පහළොස් දෙනෙකු සහ අලුත ඉපදෙන කිරිකැටියා සඳහා අවශ්‍ය සියලූම ද්‍රව්‍ය ලබා දීමට අප කටයුතු කරන ලදි. එසේම මවගේ පෝෂණ තත්වය ඉහල නැංවීමේ අරමුණින් විවිධ ධාන්‍ය වර්ග වලින් සමන්විත පෝෂණ සලාකයක් සපයා දීමට අපට හැකි විය.


Latest Posts

භාෂාව තෝරන්න