රුධිර කාන්දුපෙරන අමුද්‍රව්‍ය ලබා දීම

  1,980 views

වර්තමානය වන විට බෝ නොවන රෝග අතර දරුණු වකුගඩු රෝගයද ඉහළ යමින් පවතී. එම නිසා, ඒ සඳහා ප්‍රතිකාර ගන්නට රෝහල් කරා ඇදෙන රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර ලබා දෙන්නට රෝහල් තුළ පවතින සම්පත් ප්‍රමාණවත් නොවීම නිසා එම රෝගීන්  අසරණ වන්නේ කිසිවක් කර කියා ගන්නට නොහැකි වීම හේතුවෙන්.

වකුගඩු අක්‍රීය වූ පසු නැවත වකුගඩුවක් බද්ධ කිරීම හෝ ජීවිත කාලය පුරාවටම රුධිර කාන්දුපෙරනය  කිරීම අත්‍යවශ්‍යමයි. එහෙත්, රජයේ රෝහල් වල පවතින රුධිර කාන්දුපෙරන  යන්ත්‍ර  සහ අමුද්‍රව්‍ය (Dialysis consumables) ප්‍රමාණවත් නොවීම නිසා එම රෝගීන් මුදල් ගෙවා පිටතින් සිදු කර ගැනීම සඳහා යොමු කරනු ලබන්නේ ඔවුන්ව තව තවත් අසරණ කරමින්.

2009 වසර වන විට පොළොන්නරුව  මුලික රෝහලට රුධිර කාන්දුපෙරන යන්ත්‍ර ලැබී තිබු නමුත් ඊට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණවත් ලෙස මාසිකව නොලැබෙන නිසා රෝගීන්ට එය පිටතින් විශාල මුදලක් ගෙවා මිලදී ගැනීමට සිදුවිණි. 

එලෙස, අසරණ වී සිටින පොළොන්නරුව ප්‍රදේශයේ වකුගඩු රෝගීන්ගේ පණ නල රැක දීමේ උතුම් චේතනාවන් පෙරදැරිව රුධිර කාන්දුපෙරන අමුද්‍රව්‍ය 2009 ජුනි මස සිට  පොළොන්නරුව මුලික රෝහල වෙත වසර එකහමාරක් මාසිකව  ලබා දීමට කටයුතු කළේය .   

 


1 Comment

Comments are closed.


Latest Posts

භාෂාව තෝරන්න