අඳුරෙන් එළියට

  275 views

මේ ජීවිතයේ තමාට වැඩිපුර වටිනා දේවල් අප බොහෝ දෙනෙකු අගයන්නේ ඇස් දෙක වාගේ කියායි. එයින් පැහැදිලි වන්නේ ඇස් දෙක එතරම්ම මිනිසාට වටිනා ඉන්ද්‍රියක් බවයි. නමුත් දෑසින් අප ලෝකයක් දකිනා විට ඇස් පෙනීමේ දුර්වලතා ඇති අධික පිරිසක් මේ මිහිතලය මත ජීවත් වේ.

එවැනි දුර්වලතා වලින් පෙළෙන පිරිසකට නැවත පෙනීම ලබා දීමේ උතුම් අරමුණින් වැල්ලවාය අඹවත්ත ප්‍රදෙශයේදී අක්ෂි කඳවුරක් පවත්වනු ලැබුවා. ඒ සඳහා ගරුතර ස්වාමීන්වහන්සේලා ඇතුළු ප්‍රදේශයේ ආර්ථික අපහසුතාවලින් පෙළෙන පවුල්වල වැඩිහිටියන් සහ දරුවන් 156 දෙනෙකුගේ අක්ෂි පරීක්ෂා කර සුදුසු ඇස් කණ්නාඩි ලබා දීම මෙහිදී සිදු කෙරුණා.

පහතින් දැක්වෙන්නේ එසේ උපැස් ලබා ගත් අය අතරින්  කිහිපදෙනෙකි.


Latest Posts

භාෂාව තෝරන්න