අම්මාවරුනේ | මුන්දලම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය බලප්‍රදේශය

  210 views

2023 ජනවාරි මසදී පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ මුන්දලම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය බලප්‍රදේශයේ බොහෝ ආර්ථික අපහසුතා රාශියක් මැද්දේ ජීවත් වන අඩුආදයම්ලාභී පවුල්වල ගැබිණි මව්වරුන් 15 දෙනෙකු හට දරු ප්‍රසුතිය සඳහා අවශ්‍ය වන සියලූම ද්‍රව්‍ය බෙදා දෙන ලදී.


Latest Posts

භාෂාව තෝරන්න