වියළි ආහාර ලබා දීම|දික්ඔය

  396 views

අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්

රටෙහි පවතින ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් නැති බැරි අය මෙන්ම ඇති හැකි අයත් බොහෝ දුෂ්කරතා වලට මුහුණ පා සිටිනවා. එවැනි අවස්ථාවක නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ දික්ඔය ග්‍රාමයේ තේ දළු නෙලමින් එදිනෙදා සුළු මුදලක් සොයාගෙන ජීවත් වෙන ඉතා දිළිඳු පවුල් සහ අබාධිත සාමාජිකයින් සහිත පවුල් 45ක් සඳහා වියළි ආහාර ලබා දීම  විශ්ව පාරමී අප විසින් සිදු කරන ලදි. ඔවුන් සියලු දෙනා වතුකරයේ ජිවත්වන අපේම සහෝදර දෙමළ ජනතාවයි.

සුනේත්‍රාදේවි ළමා නිවාසය

ජීවන බරින් මිරිකී දිවි ගෙවන වතුකරයේ කාන්තාවන්ගේ ප්‍රධාන රැකියාව තේ දළු නෙලිමයි. මුළු දවස පුරාම දහදිය හෙලමින් වැඩ කරන ඔවුන්ට තම සිඟිති දරුවන් බලා කියා ගන්නට හැකියාවක් නොමැත. දික්ඔය ප්‍රදේශයේ ඇති සුනේත්‍රාදේවි ළමා නිවාසය බිළිඳු අවදියේ පටන්ම එවැනි දරුවන්ව රැක බලා ගන්නා ස්ථානයකි. නමුත් එම ස්ථානයත් බොහෝ අසීරුතා මැද පවත්වාගෙන යනු ලබන අතර, දැනට එහි ළමුන් 25ක් පමණ සිටින අතර, ඔවුන් සඳහා වියළි ආහාර ලබා දීමට අප කටයුතු කරන ලදි.


1 Comment

Comments are closed.


Latest Posts

භාෂාව තෝරන්න