රෝද පුටු පරිත්‍යාගය

  2,766 views

නිදහසේ ඇවිද යමින් තම සිතැඟි සපුරා ගනිමින් කිසිවෙකුටත් බරක් නොවූ ඔවුන් හදිසියේ අත්තටු සිඳ දැමුවාක් මෙන්, තම දෙපා අහිමි වීමෙන්  පත් වූයේ කියා නිම කළ නොහැකි තරමේ දුක්ඛදායක ඉරණමකටයි.

දෙපා තිබුණු අවධියේ තමන්ට රිසි සේ ගම් නගර සිසාරා ඇවිද ගිය ඔවුන්ට, දෙපා අහිමි වීමෙන් තම නිවසේ පවා එහා මෙහා යාමට නොහැකිව ඇඳත්පුටුවත් උරුම කරගෙන තම ජීවිතය ගෙවා දමමින් සිටියේ ඉතාමත් අසරණවයි.


Latest Posts

භාෂාව තෝරන්න