ගොවියන් වෙනුවෙන් යුතුකම් ඉටුකිරීම

ගොවියන් වෙනුවෙන් යුතුකම් ඉටුකිරීම

මිනිසාගේ ප්‍රධානතම අවශ්‍යතාවය වන්නේ ආහාරය. අපට ලැබෙන ආහාර අතුරින් බොහොමයක් අප සැමට ලැබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකික ගොවියන් විසින් වගා කරන ගොවිපලවල් වලිනි. ඇත්තටම අපි ඔවුන්ට ණය ගැතිය.

DSCF2797     DSCF2781

කරුණු එසේ හෙයින් ගෝමරන්කඩවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට අනුයුක්ත ආදර්ශ ගොවිපොළවල් වල වගාකරන ගොවීන් 170 දෙනෙකුගේ සහභාගිත්වයෙන් ගොවි උපදේශක වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකිවිය. මේ සඳහා පරිසරවේදී තිලක් කන්දේගම මහතා සහභාගී කරගැනීමට හැකිවීම විශේෂ කරුණකි. මන්ද රසායනික පොහොර සහ කෘෂි රසායනික වලින් තොරව කාබනික පොහොර භාවිතයෙන් අපේ මුතුන් මිත්තන් භාවිතා කල ශ්‍රී ලාංකික වගා ක්‍රම ගැන ඔහු විසින් පැවැත්වූ පැය තුනහමාරක දේශනය ඉතාමත් හරවත් කාලෝචිත වටිනා දැනුම් සම්භාරයක් එහි සිටි ගොවීන්ට ලබාදීමට හැකිවීම මිල කල නොහැකි බව අවසානයේ මීට සන්භාගිවූ සැමගේ අදහස විය.

යුද්ධයෙන් විනාශවී ගිය මෙම ගම්මානවල බොහොමයක් ආදර්ශ ගොවිපොළවල් පවත්වාගෙන යන්නේ එම ගම්මානවල ජිවත්වන ගැමියන්ගෙන සැදුම්ලත් සිවිල් ආරක්ෂක බලකායේ සාමාජිකයන් වීම තවත් විශේෂ කරුණක් විය. විශ්ව පාරමී පදනම සංවිධානය කරන තවත් මෙවැනි වැඩසටහන් සඳහා සහභාගිවීමට තමන් ඉතා  කැමතිබව තිලක් කන්දේගම මහතා පවසා සිටි බව සටහන් කිරීමට ද කැමැත්තෙමි.